Kontakt:

Obecný úrad
Veľká Ves nad Ipľom
č. 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

047 / 48 88 121, 0905 519 280

Počet obyvateľov: 401

urad@velkavesnadiplom.sk
IČO: 00319627
Banka: VUB a. s., IBAN č.:
SK4502000000000001623402

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Život v obci / A falu életéből | 2016 Športový deň / Sportnap

17.08.2016

Obec Veľká Ves nad Ipľom Vás pozýva na

 

„Športový deň Poiplia“

                                 

ktorý sa uskutoční dňa 20. 08. 2016 od 13:00 na futbalovom ihrisku

vo Veľkej Vsi nad Ipľom

Počas dňa sa uskutoční:

- turnaj v plážovom volejbale zmiešaných družstiev

- turnaj v bedmintone v pípade nepriaznivého počasia turnaj v stolnom tenise

 

 

 

 

  Ipolynagyfalu község meghívja Önt és családját az

 

„Ipolymenti sportnapra“

                                 

amely 2016. 08. 20 – án  13:00 – tól a helyi sportpályán kerül megrendezésre

a következő versenyszámokkal:

- vegyes csapatok strandröplabda torna

- vegyes csapatok tollaslabda torna, kedvezőtlen időjárás esetén asztalitenisz torna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň obce 2017 Falunap

Harmonogram zberu separovaného odpadu na rok 2017 / Az osztályozott hulladék elszállításának időpontjai 2017 - ben

Harmonogram odvozu tuhého komunálneho odpadu v roku 2017 / A háztartási hulladék elszállításának időpontjai 2017-ben

Vianočný pozdrav / Karácsonyi üdvözlet

2016 Vianočné trhy - Adventi vásár

6. Obecný ples - 6. Nagyfalusi batyubál 2016

2016 Posedenie pre dôchodcov - Nyugdíjas teadélután

2016 Športový deň / Sportnap

Výberové konanie

2016 Deň detí - Gyermeknap

< 1 2 3 4 5 6 7 >