Kontakt:

Obecný úrad
Veľká Ves nad Ipľom
č. 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

047 / 48 88 121, 0905 519 280

Počet obyvateľov: 401

urad@velkavesnadiplom.sk
IČO: 00319627
Banka: VUB a. s., IBAN č.:
SK45 0200 0000 0000 0162 3402

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Život v obci / A falu életéből | 2016 Vianočné trhy - Adventi vásár

07.11.2016

Vianočné trhy

Miestna organizácia CSEMADOK a miestna samospráva

organizujú dňa 4. 12. 2016 od 14:00 hodiny

v kultúrnom dome vianočné trhy.

Privítame v rámci vianočných trhov Mikuláša,

 pre ktorého si deti pripravili kultúrny program.

Na vianočné trhy pozývame všetkých tak predajcov, kupujúcich ako aj všetkých záujemcov o miestnu tvorbu.

Prosíme všetkých šikovných aby si pripravili, napiekli, zhotovili

nápadný  produkt na vianočný trh.

O občerstvenie sa postarajú organizátori.

 

 

Adventi vásár

A CSEMADOK helyi szervezete és a helyi önkormányzat

nagyszabású Adventi vásárt szervez

2016 december 4-én 14:00 órától a helyi kultúrházban.

 A vásárra szeretettel várunk mindenkit,

eladókat, vásárlókat, nézelődőket egyaránt.

Kérünk minden ügyes kezet készítsenek karácsonyi díszeket, apró ajándékokat, praktikus, ötletes dolgokat

és jelenlétükkel kapcsolódjanak  be

a Karácsonyvásár hangulatának emelésébe!

Ekkor érkezik a Mikulás is a gyermekekhez,

akik kultúrműsorral várják Őt.

 Frissítőről és jó hangulatról gondoskodik a rendezőség.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja / A Besztercebánya megyei elnökjelöltek névsora

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva / A jelöltek névsora a megyei önkormányzatba

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 / Megyei választások 2017

Harmonogram odvozu tuhého komunálneho odpadu v roku 2017 / A háztartási hulladék elszállításának időpontjai 2017-ben

Harmonogram zberu separovaného odpadu na rok 2017 / Az osztályozott hulladék elszállításának időpontjai 2017 - ben

Őszirózsa - Nótaest

Športový deň 2017 Sportnap

IOMO

Aktuálne počasie, história a predpoveď počasia/Aktuális Időjárás, előrejelzés

Deň obce 2017 Falunap

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >