Kontakt:

Obecný úrad
Veľká Ves nad Ipľom
č. 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

047 / 48 88 121, 0905 519 280

Počet obyvateľov: 401

urad@velkavesnadiplom.sk
IČO: 00319627
Banka: VUB a. s., IBAN č.:
SK45 0200 0000 0000 0162 3402

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt / Elérhetőség

Toto webové sídlo www.velkavesnadiplom.sk spravuje Obec Veľká Ves nad Ipľom a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:
Obecný úrad
Veľká Ves nad Ipľom č. 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

IČO: 00319627

Samosprávny kraj: Banskobystrický  
Okres: Veľký Krtíš
Región: Hontiansko-Poipeľský
Počet obyvateľov: 401
Rozloha: 921 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1252

tel.:047 4888 121

mobil: 0905 519280

Všeobecné informácie: urad@velkavesnadiplom.sk
Podateľňa: urad@velkavesnadiplom.sk
Starosta Ing.Ladislav Kerata: starosta@velkavesnadiplom.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: urad@velkavesnadiplom.sk

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30

 

Kompetencie:
Obec Veľká Ves nad Ipľom je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Veľká Ves nad Ipľom je zriadený na Spoločnom stavebnom úrade vo Vinici.

 

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o

 
Ostrovského 2

040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk