•  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Kalendár zvozu odpadu


Komunálny odpad: (pravidelne 1 x za 3 týždne)

 • 22.01.2021
 • 12.02.2021
 • 05.03.2021
 • 26.03.2021

Separovaný odpad: (pravidelne 1x za mesiac)

 • 10.02.2021
 • 12.03.2021
 • sklo priebežne, 2 x zvon (KD, cintorín), kontajneObecnom dvore (bývalý mlyn)

Elektronický odpad:

 • priebežne na Obecnom úrade

Pneumatiky :

 • možnosť odovzdať na Obecnom dvore (bývalý mlyn) v rámci zberu spoločnosťou ELTMA

Šatstvo a textil:

 • priebežne do zberového kontajnera na parkovisku pri KD, zabalené v igelitových vreciach

BIO odpad:

 • 6 ks veľkoobjemových kontajnerov (zvonov) rovnomerne rozložených na území obce
 • veľkorozmerné BIO odpady na plochu za MŠ
 • malorozmerné (upravené drvením, štiepkovaním) na kompostovisko

Kuchynský odpad:

 • zberný kontajner vo dvore obecného úradu
 • jedlé oleje - v uzatvorených PET fľašiach vo dvore obecného úradu

Stavebný odpad:

 • možnosť odovzdať na Obecnom dvore (bývalý mlyn)

Veľkoobjemový odpad:

 • možnosť odovzdať na Obecnom dvore (bývalý mlyn)

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár