Kontakt:

Obecný úrad
Veľká Ves nad Ipľom
č. 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

047 / 48 88 121, 0905 519 280

Počet obyvateľov: 401

urad@velkavesnadiplom.sk
IČO: 00319627
Banka: VUB a. s., IBAN č.:
SK45 0200 0000 0000 0162 3402

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Súčasnosť / A jelen

Obec Veľká ves nad Ipľom (stred obce je 135 m n.m.) leží v Ipeľskej pahorkatine na pravom brehu Ipľa (tvorí prírodnú hranicu medzi Slovenskou a Maďarskou republikou).

Južná časť chotára (128 – 264 m n.m.) je na širokej mokrej zaplavenej nive rieky a terasách s pieskovými presypmi, severne na pahorkatine s plochými rozrezanými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Najsevernejší výbežok zabieha na južné svahy Krupinskej výšiny z andezitických tufitov. Na pahorkatine a terasách má hnedozemné, na nive nivné a lužné pôdy.

Susedia: Balog nad Ipľom (Balog),  Ipeľské Predmostie (Hidvégh), Sečianky (Szécsényke), Vinica (Nyék), Ipolyvece (Vecze, MR). Veľkú Ves nad Ipľom delí od obce Ipolyvece rieka Ipeľ, prechod bol však len v Ipeľskom Predmostí – Drégelypalánk.