Kontakt:

Obecný úrad
Veľká Ves nad Ipľom
č. 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

047 / 48 88 121, 0905 519 280

Počet obyvateľov: 401

urad@velkavesnadiplom.sk
IČO: 00319627
Banka: VUB a. s., IBAN č.:
SK4502000000000001623402

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy / Szerződések

 1. Licencna zmluva TOPSET
  cast 1
 2. Licencna zmluva, TOPSET
  cast 2
 3. Licencna zmluva, TOPSET
  cast 3
 4. Kupna zmluva RD c. 125
  Kupna zmluva RD c. 125, Vanyi Peter
 5. Kupna zmluva strojneho vybavenia kompostoviska
  Kupna zmluva na traktor, celný nakladac, drvic
 6. Priloha ku kupnej zmluve strojneho vybavenia kompostoviska
  Priloha ku kupnej zmluve, specifikacie
 7. Zmluva o dielo, modernizácia VO - dodatok
  Dodatok ku zmluve rekonštrukcie VO
 8. Zmluva o dielo, kompostovisko, Prospect
  Zmluva o dielo
 9. Krycie listy, kompostovisko, Prospect
  Krycie listy
 10. Harmonogram, čestné vyhlasenie, potvrdenie, kompostovisko, Prospect
  Harmonogram....
 11. Zmluva o poskytnutí niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
 12. Zmluva o zabezpečení zberu papiera
  Dodatok č. 1 k zmluve
 13. Zmluva o službe - kompostovisko
 14. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
  Budova TJ
 15. Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii VO
 16. Úrazové poistenie
  § 10, 12, 54
 17. Zmluva o reklame
  Zmluva o reklame obchodného mena PROSPECT, spol. s r. o.
 18. Zmluva s enviromentalnym fondom o poskytnuzti dotacie
 19. Sanácia smetiska, PROSPECT, s.r.o Nové Zámky
  Zmluvné dokumenty k sanácii smetiska
 20. Vybudovanie kameroveho systemu obce, OTNS, Bratislava
  Vybudovanie kameroveho systemu obce, OTNS, Bratislava
 21. Kúpna zmluva RD 71
  Kúpna zmluva RD 71 a pozemku
 22. Zmluva Grand projekt
  Zmluva o sanácii smetiska
 23. Zmluva o aktualizácii, Topset
  Zmluva o aktualizácii údajov katastra
 24. Kúpna zmluva, Oláh
  Kúpno - predajná zmluva Oláh
 25. Zmluva o dielo OLVIL- dodatok
  Dodatok ku zmluve
 26. Zmluva o dielo - chodník - OLVIL
 27. Kúpna zmluva - Dodatok Orem, Sokolová
 28. Kúpna zmluva Orem, Sokolová
  Kúpna zmluva
 29. Dodatok ku kúpnej zmluve Kováč Lubomír
  Dodatok ku kúpnej zmluve
 30. Kúpna zmluva Ľubomír Kováč
  Kúpna zmluva RD 72
 31. Kupna zmluva Stefan Kovac
  Kupna zmluva RD 70
 32. Obec Plastovce zber a preprava KO
  Dodatok cislo 3
 33. ORANGE
  Zmluva o pripojeni OcU
 34. Zmluva VÚB BANKA a.s.
 35. MIKONA ulozenie KO
  Dodatok cislo 2
 36. T-COM
  Zmluva o pripojeni OcU
 37. REQUIEM
  Zabezpecenie spravy cintorina
 38. Kúpa pozemku, Vargová
 39. MIKONA ulozenie KO
  Dodatok cislo 3
 40. Obec Plastovce zber a preprava KO
  Dodatok cislo 4
 41. MIKONA ulozenie KO
  Dodatok cislo 4
 42. Ames, revitalizácia námestia obce
 43. VEOLIA
  Dodavka vody pre MS, KD, ZS
 44. Elektrodelux, verejné osvetlenie
  Modernizacia VO
 45. Obec Plastovce zber a preprava KO
 46. ORANGE dodatok MS
  Zmluva o pripojeni MS
 47. UNIQA poistenie majetku
  Poistenie budov obce
 48. ORANGE internet OcU
  Internetové pripojenie OcU
 49. SSE dodávka elektrickej energie
  Spolocna zmluva pre vsetky odberne miesta
 50. Najomna zmluva
  Prenajom nebytovych priestorov v KD
 51. Poistenie majetku
  Poistenie chodnika a rozvadzaca VO
 52. Forvin Vinica
  Dodavka okin do KD
 53. Kúpna zmluva RD 57
 54. Kúpna zmluva RD 57 dodatok
 55. SSE dodávka plynu
  Spolocna zmluva pre vsetky odberne miedňsta
 56. TOPSET dodatok c.2
  Aktualizacia programov
 57. Kúpna zmluva RD 57 - Sógelová
 58. MIKONA separovany zber
  Odvoz a spracovanie separovaneho odpadu
 59. TOPSET dodatok c.3
  Aktualizacia programov
 60. ORANGE dodatok ku zmluve o pripojeni
  Zmluva o telefonnom pripojení dodatok
 61. ASEKOL elektroodpad
  Zmluva o zabezpecení spracovania elektroodpadu
 62. Ames, revitalizácia cintorina
  Revitalizacia cintorina oplotenie
 63. T COM dodatok
  Zmluva o telefonnom pripojení dodatok
 64. RRA projektova dokumentacia
  Pritipovodnove projekty
 65. Slovgram
  Autorske prava
 66. Jozef Adamovic, auditor
  Audit uctovnictva 2013
 67. Jozef Adamovic, auditor
  Audit uctovnictva 2014
 68. Bemia plus
  Odvoz a spracovanie kuchynskeho odpadu
 69. Poistenie majetku
  Poistenie oplotenia cintorína
 70. Dodatok ku zmluve ORANGE
  Dodatok ku zmluve o pripojení internetu
 71. Dodatok č.4 ku zmluve TOPSET
  Dodatok ku zmluve o aktualizácií programov
 72. Úrazové popistenie ÚoZ
 73. Poistenie zodpovednosti
 74. Prehľad zmlúv