Kontakt:

Obecný úrad
Veľká Ves nad Ipľom
č. 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

047 / 48 88 121, 0905 519 280

Počet obyvateľov: 401

urad@velkavesnadiplom.sk
IČO: 00319627
Banka: VUB a. s., IBAN č.:
SK45 0200 0000 0000 0162 3402

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy / Szerződések

 1. Kúpna zmluva Zólyomi
  Predaj pozemku
 2. Zmluva o grantovom účte
 3. Licencna zmluva TOPSET
  cast 1
 4. Licencna zmluva, TOPSET
  cast 2
 5. Licencna zmluva, TOPSET
  cast 3
 6. Kupna zmluva RD c. 125
  Kupna zmluva RD c. 125, Vanyi Peter
 7. Kupna zmluva strojneho vybavenia kompostoviska
  Kupna zmluva na traktor, celný nakladac, drvic
 8. Priloha ku kupnej zmluve strojneho vybavenia kompostoviska
  Priloha ku kupnej zmluve, specifikacie
 9. Zmluva o dielo, modernizácia VO - dodatok
  Dodatok ku zmluve rekonštrukcie VO
 10. Zmluva o dielo, kompostovisko, Prospect
  Zmluva o dielo
 11. Krycie listy, kompostovisko, Prospect
  Krycie listy
 12. Harmonogram, čestné vyhlasenie, potvrdenie, kompostovisko, Prospect
  Harmonogram....
 13. Zmluva o poskytnutí niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
 14. Zmluva o zabezpečení zberu papiera
  Dodatok č. 1 k zmluve
 15. Zmluva o službe - kompostovisko
 16. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
  Budova TJ
 17. Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii VO
 18. Úrazové poistenie
  § 10, 12, 54
 19. Zmluva o reklame
  Zmluva o reklame obchodného mena PROSPECT, spol. s r. o.
 20. Zmluva s enviromentalnym fondom o poskytnuzti dotacie
 21. Sanácia smetiska, PROSPECT, s.r.o Nové Zámky
  Zmluvné dokumenty k sanácii smetiska
 22. Vybudovanie kameroveho systemu obce, OTNS, Bratislava
  Vybudovanie kameroveho systemu obce, OTNS, Bratislava
 23. Kúpna zmluva RD 71
  Kúpna zmluva RD 71 a pozemku
 24. Zmluva Grand projekt
  Zmluva o sanácii smetiska
 25. Zmluva o aktualizácii, Topset
  Zmluva o aktualizácii údajov katastra
 26. Kúpna zmluva, Oláh
  Kúpno - predajná zmluva Oláh
 27. Zmluva o dielo OLVIL- dodatok
  Dodatok ku zmluve
 28. Zmluva o dielo - chodník - OLVIL
 29. Kúpna zmluva - Dodatok Orem, Sokolová
 30. Kúpna zmluva Orem, Sokolová
  Kúpna zmluva
 31. Dodatok ku kúpnej zmluve Kováč Lubomír
  Dodatok ku kúpnej zmluve
 32. Kúpna zmluva Ľubomír Kováč
  Kúpna zmluva RD 72
 33. Kupna zmluva Stefan Kovac
  Kupna zmluva RD 70
 34. Obec Plastovce zber a preprava KO
  Dodatok cislo 3
 35. ORANGE
  Zmluva o pripojeni OcU
 36. Zmluva VÚB BANKA a.s.
 37. MIKONA ulozenie KO
  Dodatok cislo 2
 38. T-COM
  Zmluva o pripojeni OcU
 39. REQUIEM
  Zabezpecenie spravy cintorina
 40. Kúpa pozemku, Vargová
 41. MIKONA ulozenie KO
  Dodatok cislo 3
 42. Obec Plastovce zber a preprava KO
  Dodatok cislo 4
 43. MIKONA ulozenie KO
  Dodatok cislo 4
 44. Ames, revitalizácia námestia obce
 45. VEOLIA
  Dodavka vody pre MS, KD, ZS
 46. Elektrodelux, verejné osvetlenie
  Modernizacia VO
 47. Obec Plastovce zber a preprava KO
 48. ORANGE dodatok MS
  Zmluva o pripojeni MS
 49. UNIQA poistenie majetku
  Poistenie budov obce
 50. ORANGE internet OcU
  Internetové pripojenie OcU
 51. SSE dodávka elektrickej energie
  Spolocna zmluva pre vsetky odberne miesta
 52. Najomna zmluva
  Prenajom nebytovych priestorov v KD
 53. Poistenie majetku
  Poistenie chodnika a rozvadzaca VO
 54. Forvin Vinica
  Dodavka okin do KD
 55. Kúpna zmluva RD 57
 56. Kúpna zmluva RD 57 dodatok
 57. SSE dodávka plynu
  Spolocna zmluva pre vsetky odberne miedňsta
 58. TOPSET dodatok c.2
  Aktualizacia programov
 59. Kúpna zmluva RD 57 - Sógelová
 60. MIKONA separovany zber
  Odvoz a spracovanie separovaneho odpadu
 61. TOPSET dodatok c.3
  Aktualizacia programov
 62. ORANGE dodatok ku zmluve o pripojeni
  Zmluva o telefonnom pripojení dodatok
 63. ASEKOL elektroodpad
  Zmluva o zabezpecení spracovania elektroodpadu
 64. Ames, revitalizácia cintorina
  Revitalizacia cintorina oplotenie
 65. T COM dodatok
  Zmluva o telefonnom pripojení dodatok
 66. RRA projektova dokumentacia
  Pritipovodnove projekty
 67. Slovgram
  Autorske prava
 68. Jozef Adamovic, auditor
  Audit uctovnictva 2013
 69. Jozef Adamovic, auditor
  Audit uctovnictva 2014
 70. Bemia plus
  Odvoz a spracovanie kuchynskeho odpadu
 71. Poistenie majetku
  Poistenie oplotenia cintorína
 72. Dodatok ku zmluve ORANGE
  Dodatok ku zmluve o pripojení internetu
 73. Dodatok č.4 ku zmluve TOPSET
  Dodatok ku zmluve o aktualizácií programov
 74. Úrazové popistenie ÚoZ
 75. Poistenie zodpovednosti
 76. Zmluva o zabezpečení Dňa obce