•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality / Hírek

Komunálne voľby - Önkormányzati választások - Výsledky

 26.08.2014

Výsledky volieb:

Voľba starostu obce:

1.  Ladislav Kerata, Ing. .................SMK- MKP, MOST-HÍD.....................142 hlasov

Za starostu obce bol zvolený Ing. Ladislav Kerata

 

Voľby poslancov obecného zastupiteľstva:

1. Beáta Bacsa, Mgr. ..................SMK - MKP ............. 91 hlasov

2. Bernadeta Villantová ..............MOST - HÍD ............. 89 hlasov

3. Tibor Tómus, Bc. ....................MOST - HÍD ............. 89 hlasov,    o 2. resp. 3 mieste rozhodlo poradie na kandidátnej listine strany

4. Zsolt Bodonyi ..........................MOST - HÍD ............  84 hlasov

5. Blanka Húsková .....................SMK - MKP ................ 67 hlasov        

Uvedení kandidáti boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva.

Gratulujeme!

Náhradníci:

6.  Ondrej Huszár .................... SMK - MKP .............. 66 hlasov

7. Arpád Jámbor .......................SMK - MKP ............. 50 hlasov  

8. Vojtech Orem ....................... SMK - MKP .............. 50 hlasov   o 7. resp. 8 mieste rozhodlo poradie na kandidátnej listine strany

9. Krištof Kišš ............................MOST - HÍD ............ 33 hlasov                                                          

 

 

KOMUNÁLNE VOĽBY  - 15. novembra 2014

Voľby do orgánov samosprávy obce Veľká Ves nad Ipľom (komunálne voľby) sa uskutočnia na základe zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v sobotu 15. novembra 2014 od 7:00 do 20:00 hodiny.

Na úrovni obce sa bude voliť starosta a 5 poslancov obecného zastupiteľstva.  

   KANDIDÁTNE LISTINY

Každý kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva ako aj kandidát na starostu obce Veľká Ves nad Ipľom  musí spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov .

Kandidát musí mať trvalý pobyt v obci Veľká Ves nad Ipľom. 

Vzor kandidátnej listiny, vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti, možno nájsť na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Náležitosti kandidátnej listiny sú uvedené v § 16 (pre voľby poslancov) a § 21 (pre voľby primátora) zákona č. 346/1990 Zb. 

Vzhľadom na to, že obec Veľká Ves nad Ipľom má menej ako 500 obyvateľov, nezávislý kandidát (t. j. nie kandidát nominovaný politickou stranou alebo koalíciou politických strán) musí ku kandidátnej listine pripojiť petíciu minimálne 40 voličov podporujúcimi jeho kandidatúru.

 Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred dohodnúť emailom alebo telefonicky so zapisovateľom miestnej volebnej komisie (nakoľko zapisovateľ ako zamestnanec obce nemusí byť stále prítomný priamo vo svojej kancelárii). 

ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Kandidátnu listinu treba doručiť v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej  volebnej komisie, a to do 21. septembra 2014 (55 dní pred dňom konania komunálnych volieb). 

ZAPISOVATEĽ  MIESTNEJ  VOLEBNEJ KOMISIE

Kontaktné údaje:
Renáta Huszárová

email: obecvelkavesnadipom@gmail.com

tel.: 047/4888121


ĎALŠIE UŽITOČNÉ ODKAZY:

webový portál Ministerstva vnútra SR týkajúci sa volieb do orgánov samosprávy obcí 2014

http://www.minv.sk/?volby-oso2014

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Update cookies preferences