•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality / Hírek

100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny / Az 1. világháború befejezésének 100.-dik évfordulója

 06.05.2018

Kladenie vencov 

       V tomto roku si pripomíname 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny, resp. o pár dní 73 výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe.

     Z tejto príležitosti sa rozhodlo vedenie obce premiestniť pomník padlým na dôstojnejšie miesto, do záhrady vedľa nášho kostola. 

Dňa 6. mája 2018 sa uskutočnila vspomienka s kladením vencov pri pamätníku, spojená  s krátkym kultúrnym programom. 

Týmto pamätníkom si pripomíname hrdinstvo našich predkov, ktorý bojovali pre našu slobodu a položili aj to najcennejšie, svoj život. Aj z takejto malej komunity, ako je naša obec, padlo v týchto bojoch 12 našich  predkov a už sa nikdy nevrátili k svojim blízkym, k svojim rodinám.

Koszorúzás

        Ez évben  ünnepeljük az 1. világháború befejezésének  100.-dik, illetve  a 2. világháború 73.-dik évfordulóját. Ebből az alkalomból a község vezetősége úgy döntött, hogy a hősök emlékművét áthelyezzük az eddiginél méltóbb helyre a templom melletti kertbe. 

2018 május 6-án ünnepélyesen is megemlékeztünk erről az évfordulóról, a világháború valamennyi áldozatáról, az elesett katonákról és civil áldozatokról az emlékműnél rövid műsor és koszorúzás keretében. 

Ezzel az emlékművel azokra emlékezünk és azok előtt tisztelgünk, akik a mi szabadságunkért  harcoltak és életüket vesztették ezekben a könyörtelen háborúkban.  Egy ilyen kis közösségből is mint  Ipolynagyfalu 12-en vesztették életüket, akik soha többet nem tértek vissza szeretteikhez, családjukhoz.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Update cookies preferences