•  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality / Hírek

Zvozový kalendár odpadov 2024 / Hulladékgyűjtés 2024 - ben

 06.06.2023

Odvoz KO z obce Veľká Ves nad Ipľom bude v roku 2024 vykonaný nasledovne:

Nádoby na odpad je v deň zberu potrebné vyložiť pred Vašu nehnuteľnosť do 06:00 hod.

Nevyložené nádoby nebudú v deň zberu obslúžené. Zber trvá až do večerných hodín.

A háztartási hulladék elszállításának időpontjai 2024 ben:

A szemeteskukákat a hulladék elszállításának napján reggel 06:00 óráig ki kell tenni a ház elé, 

ellenkező esetben a kerítésen belüli kukák nem lesznek kiürítve. A hulladék összegyűjtése az esti órákig tart. 

Patrí sem:

 • odpad po vytriedení zložiek triedeného zberu, 
 • použité plienky a hygienické potreby vrátene jednorázových rúšok a respirátorov
 • obaly znečistené potravinami
 • znečistený textil
 • keramika
 • porcelán
 • zrkadlá
 • kopírovací papier
 • celofán a voskovaný papier
 • vata
 • obaly zo sladkosti
 • guma
 • molitan
 • pokazené a poškodené kabelky
 • obuv
 • vodoinštalačný materiál

Nepatria sem:

 • materiály triedeného odpadu (sklo, papier, plasty, kovové obaly, nápojvé kartóny)
 • elektroodpad
 • nebezpečný odpad
 • biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský bio odpad, tráva, lístie, konáre)
 • kamene
 • zemina
 • drobný stavebný odpad
 • uhynuté zvieratá
 • objemný odpad )nábytok, dvere, podlahoviny)
 • žiarovky
 • batérie
 • tlejúci odpad
 • odpad ohrozujúci ľudské zdravie

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Update cookies preferences