•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality / Hírek

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

 13.03.2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
V Bratislave, dňa 09. 03. 2020 
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe 
Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény(14 dní): 
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (príloha č. 1) a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika), 
c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie), 
d) zdržať sa cestovania, 
e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem, 
f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkoupráce v mieste domácej izolácie, 
g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať, v mieste izolácie vnímavé osoby. 
Ak Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi fyzickej osobe karanténu, táto fyzická osoba je karanténu povinná dodržiavať, v opačnom prípade sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur.
Zároveň v kontexte uvedeného je potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. 
Fyzická osoba je povinná podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. oznámiť neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a 
poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci. Zuvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že aj informácia týkajúca sa cestovateľskej anamnézy je dôležitá pre epidemiologické vyšetrovanie 
a zamlčanie tejto informácie je porušením predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku verejného zdravotníctva 
– hrozí pokuta až do výšky 1659 eur. 
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky 
Zoznam mobilných telefónnych čísel odborov/oddelení epidemiológie RÚVZ v SR RÚVZ Odbor/oddelenie epidemiológie 
1 Banská Bystrica 0918 659 580 
2 Bardejov 0917 121 946 
3 Bratislava 0917 426 220 
4 Čadca 0903 802 451 
5 Dolný Kubín 0905 239 076 
6 Dunajská Streda 0904 377 831 
7 Galanta 0904 346 064 
8 Humenné 0908 868 796 
9 Komárno 0948 550 539 
10 Košice 0918 389 842 
11 Levice 0918 842 969 
12 Liptovský Mikuláš 0911 236 988 
13 Lučenec 0918 601 924 
14 Martin 0911 514 878 
15 Michalovce 0903 633 886 
16 Nitra 0911 630 162 
17 Nové Zámky 0903 464 532 
18 Poprad 0911 635 260 
19 Považská Bystrica 0911 727 930 
20 Prešov 0911 908 823 
21 Prievidza 0915 492 003 
22 Rimavská Sobota 0918 542 763 
23 Rožňava 0902 813 822 
24 Senica 0907 169 312 
25 Spišská Nová Ves 0911 639 010 
26 Stará Ľubovňa 0902 197 145, 0910 440 662 
27 Svidník 0911 614 378 
28 Topoľčany 0948 118 005 
29 Trebišov 0918 680 305 
30 Trenčín 0911 989 821 
31 Trnava 0905 903 053 
32 Veľký Krtíš 0905 285 057 
33 Vranov nad Topľou 0907 958 725 
34 Zvolen 0905 475 854 
35 Žiar nad Hronom 0911 214 488 
36 Žilina 0910 762 243 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Update cookies preferences