•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality / Hírek

Oznámenie vodárenskej spoločnosti - A vízművek értesítése

 29.09.2022

     Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. oznamuje občanom:

  • že na základe rozhodnutia ÚRSO s účinnosťou od 12.9.2022 došlo k zmene  ceny vodného a stočného, ktoré sú zverejnené na internetovej   stránke dodávateľa. 
  • cena vody od 12. 9. 2022 je 1,5216 € za m3 
  • v mesiaci október budú pracovníci spoločnosti realizovať cyklické odpočty vodomerov v našej obci.

      Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru dňa 1.10.2022  budú zákazníkom, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo,  zaslané SMS-ky  pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie. Dodávateľ žiada občanov, ktorým bude SMS-ka doručená  aby pre nahlásenie stavu  prednostne využili túto možnosť.

      Občania, ktorí neobdržia SMS, alebo aplikáciu i-sms nemôžu využiť  môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov 

  • zaslaním SMS na tel.číslo: +421 902 020 419
  •  od 3.10.2022 telefonicky na tel.číslo Call centra: 0850 111 234  a na tel. čísla ktoré sú zverejnené na www.stvps.sk

Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo sms je potrebné uviesť:  

meno a priezvisko,  adresu odberného miesta,  dátum odpočtu a stav vodomeru.

          Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod.  doporučuje  dodávateľ  oznámenie  zaslať  formou SMS alebo  e-mailu.  

Za ústretovosť a pochopenie Vám dodávateľ vody ďakuje.

                                                               


Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Update cookies preferences