•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality / Hírek

SSE-D výpadky el. energie

 26.07.2013

V obci sa v poslednom čase množia sťažnosti občanov na výpadky v dodávke elektrickej energie. Poruchu obec nahlásila SSE-D, ktorá je prevádzkovateľom rozvodnej siete. SSE-D po niekoľkých dňoch vydala nasledovné stanovisko:

 

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme odpovedali na Váš email zo dňa 8.7.2013.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. prešetrila Vašu žiadosť a zaujíma k nej nasledovné stanovisko:

Podľa Zákona č. 251/2012 Z. z. §31 ods.1, písmena e) ods.6, má Prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť, alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu elektriny pri poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania. 
Norma STN 50160 udáva za normálnych prevádzkových podmienok počet krátkodobých prerušení desiatky až stovky do roka a dlhodobých prerušení desať a v závislosti od oblasti až päťdesiat do roka, pričom krátkodobým prerušením sa rozumie obmedzenie dodávky na čas kratší ako tri minúty. Uvedený počet udalostí je v súlade s STN 50 160.
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. robí všetko pre to, aby výpadkov v dodávke elektrickej energie pre odberateľov bolo čo najmenej.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., zabezpečuje vo svojich distribučných sieťach základný stupeň ochrany vedení a odberných zariadení. Pre bezproblémovú prevádzku citlivých elektronických a dôležitých výrobných zariadení sú potrebné aj  ďalšie stupne príslušných ochrán, medzi ktoré patria záložné zdroje, prepäťové, podpäťové, prúdové ochrany a iné, podľa druhu, dôležitosti a citlivosti pripojených zariadení. Túto zvýšenú bezpečnosť prevádzky citlivých technických zariadení si musí zabezpečiť na svoje náklady ich prevádzkovateľ.  

Na základe uvedených skutočností Vašu reklamáciu považujeme ako neopodstatnenú.

Pri dalších žiadostiach  k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp.priloženie fotokópii.
 
 
Takže na základe uvedeného stanoviska je "všetko v poriadku".
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Update cookies preferences