•  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Kalendár zvozu odpadu 2023  


Komunálny odpad: (pravidelne 1 x za 4 týždne)

 • 28.04.2023
 • 26.05.2023
 • 30.06.2023

Separovaný odpad: (pravidelne 1x za mesiac)

 • 14.04.2023
 • 12.05.2023
 • 12.06.2023

 • sklo priebežne, 4 x zvon (KD, mlyn, bytovka 222, začiatok obce od Ipeľského Predmostia), , 2 x kuka nádoba na sklo (pri pekárni a v parku), pre veľko rozmerné sklá kontajner v Obecnom dvore (bývalý mlyn)

Elektronický odpad:

 • priebežne na Obecnom úrade

Pneumatiky :

 • možnosť odovzdať na Obecnom dvore (bývalý mlyn) v rámci zberu spoločnosťou ELTMA

Šatstvo a textil:

 • priebežne do zberového kontajnera na parkovisku pri KD, zabalené v igelitových vreciach - ZRUŠENÉ

BIO odpad:

 • 6 ks veľkoobjemových kontajnerov (zvonov) rovnomerne rozložených na území obce
 • veľkorozmerné BIO odpady na plochu za MŠ
 • malorozmerné (upravené drvením, štiepkovaním) na kompostovisko

Kuchynský odpad:

 • jedlé oleje - zberový kontajner vo dvore obecného úradu

Stavebný odpad:

 • možnosť odovzdať na Obecnom dvore (bývalý mlyn)

Veľkoobjemový odpad:

 • možnosť odovzdať na Obecnom dvore (bývalý mlyn)

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
  Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Update cookies preferences