•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Samospráva / Önkormányzat

Adresa úradu:
Obec Veľká Ves nad Ipľom
Č. 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

Telefón/ fax:

E-mail: urad@velkavesnadiplom.sk

Starosta obce: Ing. Ladislav KERATA

starosta@velkavesnadiplom.sk

Zástupca starostu: Bc. Tibor TÓMUS

Obecné zastupiteľstvo:

Zsolt BODONYI

Robert FODOR

JUDr. Iveta ŠKERLECOVÁ

Mgr. Viktória ZOLCEROVÁ CSÍKOVÁ

Hlavný kontrolór obce: Ing. Július BUČKO

Pracovníčka OcÚ: Renáta HUSZÁROVÁ

Číslo účtu:   SK97 5600 0000 0060 5021 3001

IČO: 00319627

DIČ: 2021173253

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30

Spoločný stavebný úrad Vinica

Odborný referent: Jana BALÁŽIKOVÁ

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Update cookies preferences