•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa / Hirdetőtábla

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 - Önkormányzati választások 2022

 15.07.2022

Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 434

Počet volebných obvodov v obci Veľká Ves nad Ipľom: 1

Počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí: 5

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a počtu poslancov je zverejnené na stránke obce v položke - Dokumenty

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

Renáta Huszárová, 

Sídlo: Veľká Ves nad Ipľom č. 124

Tel. číslo: 0474888121

e-mail: urad@velkavesnadiplom.sk

Információ a választópolgár részére 

Az önkormányzati választások időpontja szombat 2022 október 29-én 07:00-tól 20:00-ig .

A lakosok száma: 434

A választókörzetek száma: 1

A választandó képviselők száma: 5

Információ a választókörzetről és a választandó képviselők számáról a -  Dokumentumok - alatt található.

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár