Kontakt:

Obecný úrad
Veľká Ves nad Ipľom
č. 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

047 / 48 88 121, 0905 519 280

Počet obyvateľov: 401

urad@velkavesnadiplom.sk
IČO: 00319627
Banka: VUB a. s., IBAN č.:
SK45 0200 0000 0000 0162 3402

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Život v obci / A falu életéből | 2016 Deň obce - Falunap

14.06.2016

Srdečne Vás pozývame na Deň obce, ktorý sa uskutoční dňa 9. júla 2016

s nasledovným programom:

17:00

Spevácky súbor "Őszirózsa" zo Sečianok

Spevácky súbor "Szivárvány" z Ipeľského Predmostia

Spevácky súbor z Veľkej Vsi nad Ipľom

Vystúpenie speváčky - Viktória Jámborová

Umelecký súbor z Maďarska, Ipolyvece

 

19:00

Hudobná skupina "Bekka és a Cirkusz" Vác   

 

20:00  

 

Koncert - Vastag Csaba 

 

Vstupné: 3,- €

 

Po koncerte RETRO DISCO

 


 

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját a
2016. július 9-én megrendezésre kerülő
falunapi programjainkra


 

 

                                      

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja / A Besztercebánya megyei elnökjelöltek névsora

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva / A jelöltek névsora a megyei önkormányzatba

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 / Megyei választások 2017

Harmonogram odvozu tuhého komunálneho odpadu v roku 2017 / A háztartási hulladék elszállításának időpontjai 2017-ben

Harmonogram zberu separovaného odpadu na rok 2017 / Az osztályozott hulladék elszállításának időpontjai 2017 - ben

Őszirózsa - Nótaest

Športový deň 2017 Sportnap

IOMO

Aktuálne počasie, história a predpoveď počasia/Aktuális Időjárás, előrejelzés

Deň obce 2017 Falunap

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >