•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Kontakty / Elérhetőség

Toto webové sídlo www.velkavesnadiplom.sk spravuje Obec Veľká Ves nad Ipľom je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Veľká Ves nad Ipľom 

Adresa:
Obecný úrad Veľká Ves nad Ipľom 
Hlavná 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

IČO: 00319627

  • Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
  • Najbližšia pobočka: Pobočka Veľký Krtíš, SNP 10, 990 01  Veľký Krtíš
  • IBAN: SK97 5600 0000 0060 5021 3001 (bez medzier: SK9756000000006050213001)
  • SWIFT/BIC: KOMASK2X

Samosprávny kraj: Banskobystrický

Okres: Veľký Krtíš
Región: Hontiansko-Poipeľský
Počet obyvateľov: 430
Rozloha: 921 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1252

Všeobecné informácie: urad@velkavesnadiplom.sk
Podateľňa: urad@velkavesnadiplom.sk
Starosta: Ing. Ladislav Kerata, e-mail: starosta@velkavesnadiplom.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: urad@velkavesnadiplom.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 047 4888 121, 0905 519 280

E-mail: urad@velkavesnadiplom.sk

Kompetencie:
Obec Veľká Ves nad Ipľom je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Veľká Ves nad Ipľom je zriadený na Spoločnom stavebnom úrade vo Vinici.

Úradné hodiny: 

Pondelok   7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Štvrtok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk 

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Update cookies preferences