SlovenskýMagyarEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.velkavesnadiplom.sk spravuje Obec Veľká Ves nad Ipľom je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Veľká Ves nad Ipľom

Adresa:

Obecný úrad Veľká Ves nad Ipľom 
Hlavná 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

IČO: 00319627

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Najbližšia pobočka: Pobočka Veľký Krtíš, SNP 10, 990 01  Veľký Krtíš
IBAN: SK97 5600 0000 0060 5021 3001 (bez medzier: SK9756000000006050213001)
SWIFT/BIC: KOMASK2X

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš​​​​​​​
Región: Hontiansko-Poipeľský
Počet obyvateľov: 430
Rozloha: 921 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1252

Všeobecné informácie: urad@velkavesnadiplom.sk
Podateľňa: urad@velkavesnadiplom.sk
Starosta: Ing. Ladislav Kerata, e-mail: starosta@velkavesnadiplom.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: urad@velkavesnadiplom.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 047 4888 1210905 519 280
E-mailurad@velkavesnadiplom.sk

 

Kompetencie:
Obec Veľká Ves nad Ipľom je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Veľká Ves nad Ipľom je zriadený na Spoločnom stavebnom úrade vo: Vinici

Úradné hodiny

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk