•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Súčasnosť / A jelen

Obec Veľká ves nad Ipľom (stred obce je 135 m n.m.) leží v Ipeľskej pahorkatine na pravom brehu Ipľa (tvorí prírodnú hranicu medzi Slovenskou a Maďarskou republikou).

Južná časť chotára (128 – 264 m n.m.) je na širokej mokrej zaplavenej nive rieky a terasách s pieskovými presypmi, severne na pahorkatine s plochými rozrezanými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Najsevernejší výbežok zabieha na južné svahy Krupinskej výšiny z andezitických tufitov. Na pahorkatine a terasách má hnedozemné, na nive nivné a lužné pôdy.

Susedia: Balog nad Ipľom (Balog),  Ipeľské Predmostie (Hidvégh), Sečianky (Szécsényke), Vinica (Nyék), Ipolyvece (Vecze, MR). Veľkú Ves nad Ipľom delí od obce Ipolyvece rieka Ipeľ, prechod bol však len v Ipeľskom Predmostí – Drégelypalánk.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Update cookies preferences