•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa / Hirdetőtábla

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Választások az önkormányzati régiók testületébe

 10.06.2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov

     Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov

     Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je

 výkon trestu odňatia slobody,

 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony


Választások az önkormányzati régiók testületébe

Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről

Választások időpontja az önkormányzati régiók testületébe szombat 2022 október 29-én 07:00-tól 20:00-ig .

Szavazati jog az önkormányzati régiók testületébe

     Szavazati joga az önkormányzati régiók testületébe minden olyan Szlovák és külföldi állampolgárnak van, akinek állandó lakhelye van a településen, mely az önkormányzati régióba tartozik, vagy állandó lakhelye van abban a katonai körzetben, mely a területén lévő önkormányzati körzet szerveibe való választás céljából tartozik (tovább csak „az önkormányzati régió lakosa“) és legkésőbb a választások napján betölti a 18. életévét.

     A szavazati jognak az akadálya a törvény szerint megadott személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme okából, ha ezt külön törvény a pandémia idejében nem határozza meg máskép.

Megválasztáshoz való jog az önkormányzati régiók testületébe

     Az önkormányzati régiók testületének képviselőjének, olyan önkormányzati régió lakosa lehet megválasztva, melynek állandó lakhelye van a településen vagy a katonai körzetben, amelyben indul a választáson és legkésőbb a választások napján tölti be a 18. életévét.

     Az önkormányzati régió elnökévé olyan önkormányzati régió lakosa lehet megválasztva, aki legkésőbb a választások napján tölti a 25. életévét.

     A megválasztáshoz való jog akadálya lehet

 szabadságvesztés büntetésének töltése,

 szándékos bűncselekmény miatti jogerős ítélet, ha az elmarasztaló ítélet nem tisztázott,

 cselekvőképesség megvonása.


1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Update cookies preferences