SlovenskýMagyarEnglish

Referendum 2023

 23.11.2022

Obec Veľká Ves nad Ipľom na stránke obce v  časti "Dokumenty" zverejnila: 

  • R O Z H O D N U T I E prezidentky Slovenskej republiky zo 4.novembra 2022 o vyhlásení referenda.
  • Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Renáta Huszárová, 
Sídlo: Veľká Ves nad Ipľom č. 124
Tel. číslo: 0474888121
e-mail: urad@velkavesnadiplom.sk


1 2 3 >