SlovenskýMagyarEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 24)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
35-1/2024 nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: NATUR PACK
0 €
35/2024 nakladani es odpadmi z obalov Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: NATUR PACK
0 €
102/2024 Kúpa nehnuteľnosti Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: Marián Mészáros
2 948 €
101/2024 Kúpa nehnuteľnosti Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: Judita Nozdrovická
1 476 €
81/2024 Dodávka internetových služieb Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
621.60 €
RA-SNCA/20205596 Používaní KC pre elektronickú pečať Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
76/014/22-1 Zmluva o úvere-prolongácia Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
200 €
150/2023 Vykonanie audítu účtovnej uzávierky Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: Ing. Marián Faško, PhD.
1 300 €
147/2023 Stavebné práce Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: Marian Bojtoš AMES
6 241.54 €
č. ZM-KW-OD-23-0044 ZMLUVA O KOMPLEXNOM NAKLADANÍ S ODPADMI Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: KOSIT WEST s. r. o.
0 €
5190062422 Poistenie PUPN Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
20 €
01/2023 Vykonávanie odborného dohľadu nad prevádzkou ČOV Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: Ing. Štefan Kertész
960 €
1423 594 Poskytnutie dotácie Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
72-1/2023 Vykonanie stavebného dozoru Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: BVT-STAV s.r.o.
1 800 €
76/004/23 Zmluva o Municipálnom úvere Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
93 901.60 €
Dodatok č. 9 Zber a uloženie odpadov Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: MIKONA plus, s.r.o.
0 €
Dodatok č. 5 Aktualizácia Pokladňa, Ev. obyvateľov Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
140 €
tz2018-01-17vs4 Aktualizácia softvéru Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
90 €
tz2016-10-27dh2 Aktualizácia softvéru Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
96 €
A/2556/12/2008 Aktualizácia softvéru Odb.: Veľká Ves nad Ipľom
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
168 €
Generované portálom Uradne.sk