•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Projekty / Pályázatok

Obec Veľká Ves nad Upľom v roku 2020 úspešne realizovala projekt kompostoviska. 

Projekt bol realizovaný s podporou Operačného programu Kvalita životného prostredia

Kompostáreň Veľká Ves nad Ipľom

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie kompostárne v obci Veľká Ves nad Ipľom (výstavba spevnenej plochy, vjazdu  na pozemok, oplotenie areálu kompostárne) a nákup potrebného strojnotechnologického vybavenia kompostárne (1ks traktor s príslušenstvom, 6ks kontajnerov na bio odpad, 1 ks čelný nakladač, 1 ks lopata, 1ks paletizačné vidly, 1 ks náves a 1 ks drvič konárov). Realizáciou projektu, t. j. vybudovaním kompostárne sa v obci Veľká Ves nad Ipľom vytvorí efektívny systém zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a zároveň sa zvýši sa miera zhodnocovania BRKO.

Zazmluvnená výška NFP:                               208 483,33 EUR

Druh projektu:                                                 dopytovo – orientovaný

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Update cookies preferences