SlovenskýMagyarEnglish

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 14.08.2018

Informácie pre voliča

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 403

Počet volebných obvodov v obci Veľká Ves nad Ipľom: 1

Počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí: 5

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

Renáta Huszárová, 

Sídlo: Veľká Ves nad Ipľom č. 124

Tel. číslo: 0474888121

Zapisovateľka bude dostupná pre kandidujúce subjekty do 11. septembra 2018 v určených  úradných hodinách

a v posledný deň t. j. 11. septembra 2018 do 24. hodiny na tel. čísle 0918 497419.

 

e-mail: urad@velkavesnadiplom.sk

 

 

Link na stiahnutie kandidátnych listín

http://www.minv.sk/?oso18_vzory3


1 2 3 >