SlovenskýMagyarEnglish

Hulladékszállítás

Komunálny odpad: (pravidelne 1 x za 4 týždne)

 • 05.01.2024
 • 02.02.2024
 • 01.03.2024
 • 28.03.2024
 • 26.04.2024
 • 24.05.2024
 • 21.06.2024
 • 19.07.2024
 • 16.08.2024
 • 13.09.2024
 • 11.10.2024
 • 08.11.2024
 • 06.12.2024

Separovaný odpad: (pravidelne 1x za mesiac)

Vzhľadom na zmenu spôsobu zberu autom typu Press sa budú zbierať jednotlivé komodity samostatne.

Plasty, kovové obaly a tetrapaky

 • 18.01.2024
 • 16.02.2024
 • 15.03.2024
 • 19.04.2024
 • 20.05.2024
 • 17.06.2024
 • 19.07.2024
 • 16.08.2024
 • 16.09.2024
 • 16.10.2024
 • 20.11.2024
 • 16.12.2024

Papier, kartóny

 • 04.01.2024
 • 05.04.2024
 • 02.07.2024
 • 02.12.2024

Sklo priebežne, 4 x zvon (KD, mlyn, bytovka 222, začiatok obce od Ipeľského Predmostia),
2 x kuka nádoba na sklo (pri pekárni a v parku), pre veľko rozmerné sklá kontajner v Obecnom dvore (bývalý mlyn)

Elektronický odpad:

 • priebežne na Obecnom úrade

Pneumatiky:

 • možnosť odovzdať na Obecnom dvore (bývalý mlyn) v rámci zberu spoločnosťou ELTMA

Šatstvo a textil:

 • priebežne do zberového kontajnera na parkovisku pri KD, zabalené v igelitových vreciach - ZRUŠENÉ

BIO odpad:

 • 6 ks veľkoobjemových kontajnerov (zvonov) rovnomerne rozložených na území obce
 • veľkorozmerné BIO odpady na plochu za MŠ
 • malorozmerné (upravené drvením, štiepkovaním) na kompostovisko

Kuchynský odpad:

 • jedlé oleje - zberový kontajner vo dvore obecného úradu

Stavebný odpad:

 • možnosť odovzdať na Obecnom dvore (bývalý mlyn)

Veľkoobjemový odpad:

 • možnosť odovzdať na Obecnom dvore (bývalý mlyn)


   Műanyagok

   Papír

   Üveg

   Települési hulladék