SlovenskýMagyarEnglish

Községi hivatal

Cím

Obec Veľká Ves nad Ipľom
Č. 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

Tel: +421 47 48 88 121
Fax: +421 905 519 280
E-mail: urad@velkavesnadiplom.sk

Orgány obce

Pracovníčka OcÚ: Renáta HUSZÁROVÁ

Číslo účtu: SK97 5600 0000 0060 5021 3001
IČO: 00319627
DIČ: 2021173253

Spoločný stavebný úrad Vinica

Odborný referent: Jana BALÁŽIKOVÁ