SlovenskýMagyarEnglish

Aktualitások

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

 • Műanyagok
  17. JÚN 2024
  Pondelok
 • Települési hulladék
  21. JÚN 2024
  Piatok
 • Papír
  02. JÚL 2024
  Utorok
 • Üveg
  13. AUG 2024
  Utorok
IPOLYNAGYFALU Időjárás

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

KÖZSÉG IPOLYNAGYFALU

Obec Veľká ves nad Ipľom (stred obce je 135 m n.m.) leží v Ipeľskej pahorkatine na pravom brehu Ipľa (tvorí prírodnú hranicu medzi Slovenskou a Maďarskou republikou). Južná časť chotára (128 – 264 m n.m.) je na širokej mokrej zaplavenej nive rieky a terasách s pieskovými presypmi, severne na pahorkatine s plochými rozrezanými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Najsevernejší výbežok zabieha na južné svahy Krupinskej výšiny z andezitických tufitov. Na pahorkatine a terasách má hnedozemné, na nive nivné a lužné pôdy.