SlovenskýMagyarEnglish

Čipovanie kuka nádob

 24.04.2024

Vážený občania,

oznamujeme Vám, že dňa 26.04.2024, t. j. v piatok sa uskutoční odvoz komunálneho odpadu.

Po odvoze komunálneho odpadu sa uskutoční registrácia, t. j. súpis kuka nádob pre potreby čipovania, preto Vás žiadame, aby ste svoje nádoby nechali pred bránami, na rovnakom mieste, kde ich budete v budúcnosti vykladať.

V prípade, že máte viac kuka nádob, ktoré budete v budúcnosti používať, Vás žiadame, aby ste ich vyložili pred svoje brány všetky, aj keď ich teraz nemáte naplnené.

Registrácia je nutná z dôvodu, že na každú konkrétnu kuka nádobu bude naprogramovaný čip, (jej veľkosť, majiteľ, súpisné číslo domu, GPS súradnica), ktorý bude bezplatne pripevnený na Vašu nádobu a bude slúžiť na identifikáciu nádoby počas váženia a jej priradenie ku konkrétnej domácnosti.

Nezačipované kuka nádoby nebudú v ďalšom období vyprázdňované!!!!!, odpad uložený len vo vreciach nebude odvážaný!!!

V prípade jednorazového väčšieho množstva odpadu, ktorý sa nezmestí do kuka nádoby bude možné vyložiť odpad aj vo vreci, ale len k začipovanej kuka nádobe, do ktorej vrece s odpadom  zamestnanci spoločnosti vložia po jej vyprázdnení a kuka nádobu opätovne vyprázdnia.

Nevyhovujúce, viacnásobne opravované a poškodené kuka nádoby budú označené ako nespôsobilé na ďalšie použitie, pretože ohrozujú zdravie zamestnancov, a majiteľ si ich bude musieť vymeniť!!!

Samotné čipovanie bude vykonané dňa 24.05.2024, o tom Vás budeme ešte informovať.

Čipovaním a vážením odpadu chce obec dosiahnuť spravodlivejší systém platieb za odpad, jeho vyššiu mieru separácie ..... za separovaný odpad sa neplatí....a tým zníženie množstva komunálneho odpadu.

V nasledujúcom období pripravujeme na túto tému ďalšie stretnutie s občanmi a dúfame, že vo vlastnom záujme sa ho zúčastní viac občanov ako na poslednom verejnom stretnutí.......

 

Ďakujeme za porozumenie!


Zoznam aktualít: