SlovenskýMagyarEnglish

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

 15.07.2022

Informácie pre voliča

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h

 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 434

Počet volebných obvodov v obci Veľká Ves nad Ipľom: 1

Počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí: 5

 

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a počtu poslancov je zverejnené na stránke obce v položke - Dokumenty

 

Kandidátne listiny sa predkladajú zapisovateľke volebnej komisie v termína do 30.08.2022 do 24:00

 

Nezávislí kandidáti predkladajú spolu s kandidátnou listinou okrem iného aj podpisové hárky s minimálne 40 podpismi občanov obce -  voličov.

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

Renáta Huszárová, 

Sídlo: Veľká Ves nad Ipľom č. 124

Tel. číslo: 0474888121

 

e-mail: urad@velkavesnadiplom.sk

 

 

 


1 2 3 >