SlovenskýMagyarEnglish

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska - zámer

 06.12.2018

Dňa 03.12.2018 bol na Obecný úrad doručený zámer navrhovanej činnosti  a upovedomenie o začatí konania na investicnú akciu "Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska" 

Dokument je k nahliadnutiu na obecnom úrade denne v pracovnej dobe a občania môžu k nemu zaslať pripomienky na MŽP SR do 21 dní od jeho zverejnenia na webovom sídle MŽP SR, alebo prostredníctvom obce v stanovenej lehote.


1 2 3 >