SlovenskýMagyarEnglish

Zvon 2023

 13.03.2023

Vážený občania,

presne pred 100 rokmi naši predkovia darovali obci zvon, ktorý desiatky rokov slúžil  našim občanom vo zvonici. Jeho terajší stav neumožňuje jeho rekonštrukciu, je natoľko prasknutý, že nie je možná jeho oprava.

Pri príležitosti 100. výročia tohto daru sa obec rozhodla iniciovať zhotovenie nového zvonu. Vzhľadom na finančnú náročnosť a hlavne z dôvodu, aby tento zvon predstavoval súdržnosť nášho spoločenstva, obecné zastupiteľstvo uznesením č. 21/2023 zo dňa 24.02.2023 vyhlásilo verejnú zbierku na zhotovenie a osadenie nového zvonu na dome smútku.

Touto cestou chcem poprosiť všetkých, ktorý chcú prispieť na nový zvon aby tak urobili:

  • vkladom na osobitný účet číslo SK79 5600 0000 0060 5021 4004 
  • v hotovosti na obecnom úrade
  • platbou prostredníctvom QR kódu

Platba QR kódom je nastavená na 50,- € ale môžete si ju ľubovoľne zvýšiť poprípade znížiť.

Všetkým Vám srdečne ďakujeme.
Ing. Kerata Ladislav, starosta obce


Zoznam aktualít: