SlovenskýMagyarEnglish

Výpad elektrickej energie

 22.02.2023

Oznamujeme, že v termíne
od: 22.03.2023 08:00 do: 22.03.2023 14:30

bude prerušená distribúcia elektriny pre  odberné miesta: 
Veľká Ves nad Ipľom č. d.  2 až 65, a č. d.  82, 176, 182 
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.


Zoznam aktualít: