SlovenskýMagyarEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  19. JÚL 2024
  Piatok
 • Plasty
  19. JÚL 2024
  Piatok
 • Sklo
  13. AUG 2024
  Utorok
 • Papier
  02. OKT 2024
  Streda
VEĽKÁ VES NAD IPĽOM Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC VEĽKÁ VES NAD IPĽOM

Obec Veľká ves nad Ipľom (stred obce je 135 m n.m.) leží v Ipeľskej pahorkatine na pravom brehu Ipľa (tvorí prírodnú hranicu medzi Slovenskou a Maďarskou republikou). Južná časť chotára (128 – 264 m n.m.) je na širokej mokrej zaplavenej nive rieky a terasách s pieskovými presypmi, severne na pahorkatine s plochými rozrezanými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Najsevernejší výbežok zabieha na južné svahy Krupinskej výšiny z andezitických tufitov. Na pahorkatine a terasách má hnedozemné, na nive nivné a lužné pôdy.